Es registra el major nombre de noves persones usuàries des de la fundació del Servei de dol al 2002

29.07.2021

Durant aquests primers sis mesos de l'any el nombre de contactes ha augmentat tant per consultes puntuals com per fer acompanyament continuat.

 • Augment progressiu del nombre de noves persones usuàries.
 • Major adherència als serveis d 'acompanyaments.
 • Millor rendiment dels espais inaugurats entre finals de 2019 i principis de 2020.
 • Descendeix l'edat mitjana de les persones usuàries.
 • Augmenta la vinculació dels usuaris homes.
 • Els dols pels quals es demana més suport al Servei és per la mort de la parella, fills i filles i mares.
 • Més de 400 infants i joves han participat als tallers de dol durant el curs 2020-2021.

Des del Servei de suport al dol de Ponent hem analitzat les necessitats mostrades per les persones usuàries i les dades estadístiques per preparar el nou curs. Observem alguns canvis en les dinàmiques dels darrers anys, tot i que les tendències es van iniciar durant 2020, segurament degut a la pandèmia. Aquestes són les principals conclusions:

 • Durant el primer semestre, el Servei de suport al dol de Ponent ha rebut un centenar de peticions d'informació sobre l'entitat, els serveis o sobre el propi procés de dol. Sovint són amics i familiars que truquen buscant ajuda per alguna persona en dol o professionals dels àmbits sòcio-sanitari o educatiu per tal de fer una derivació.
 • El nombre de derivacions de professionals del sistema públic de salut, tant des de la primària com de salut mental, ha augmentat en els darrers mesos un 60%. Ara mateix, dos de cada quatre persones que accedeixen/arriben al Servei de suport al dol de Ponent és per la recomanació o prescripció d'un professional sanitari.
 • S'han realitzat 58 visites d'acollida, individuals o familiars de les quals, el 80% s'ha acabat incorporant com a usuari als servei d'acompanyament individual o grupal, és a dir 47 persones noves en sis mesos. Això vol dir cada setmana, dos persones noves comencen a rebre suport al dol amb les professionals de l'entitat en un dels 6 espais d'atenció que hi ha a la província: Lleida, Balaguer, Guissona, Cervera, Mollerussa i Tàrrega. Durant aquest temps, només 9 persones s'han donat de baixa o han finalitzat l'acompanyament del seu procés de dol.
 • Un total de 105 persones han estat ateses durant aquests primers mesos de l'any. La majoria assisteix al servei 2 cops al mes però hi ha un 20% de persones usuàries que combina teràpia grupal i individual i un 10% que només un fa un cop al mes. Generalment, les persones reben acompanyament una mitjana de 15-18 mesos.
 • Durant aquests darrers dos anys s'ha anat rebaixant l'edat mitjana de les persones que demanen el servei, situant-se actualment entre els 50-55 anys. La franja d'edat d'entre 16 i 35 anys és la que més ha augmentat, en un 50%.
 • Tot i que el nombre d'homes demandants de suport el manté estable, representen un 25% del total de persones usuàries, la seva vinculació al servei l'adhesió al tractament ha millorat notablement. Ja no són només acompanyants de la parella, són agents actius del seu propi procés de dol.
 • La pèrdua de la parella és la principal raó per la qual les persones usuàries demanen suport, molt de prop de la pèrdua del fill o la filla. Durant aquest primer semestre de 2021, seguint la dinàmica iniciada durant la pandèmia, el nombre de persones que demanen suport per la mort de la mare o el pare, ha augmentat un 30%.
 • Pel que fa a la diagnosi del dol amb què s'incorporen les persones usuàries cal destacar que els efectes de la pandèmia s'han deixat notar. Ha augmentat en nombre de persones amb factors risc de possible complicació del dol com són l'aïllament social, la manca de suport, no haver pogut fer el comiat desitjat i les pròpies circumstàncies de la mort o bé les pèrdues concurrents que s'hi afegeixen. Es tracta de dols amb major simptomatologia física i emocional i que requereixen d'una atenció més especialitzada.

Novetats del nou curs

A partir del setembre, el Servei de suport al dol inicia un nou grup de suport al dol gestacional i perinatal donat l'increment de demandes d'aquest acompanyament específic així com de derivacions professionals.

Els seus altres grups (el de pares i mares i el de parella i altres pèrdues) es divideixen per oferir un en horari de matí i un altre en horari de tarda, degut al volum de participants que hi ha en l'actualitat.

Es posarà en marxa un nou projecte molt innovador amb universitaris que es volen iniciar en el camí professional de l'acompanyament en el dol. Es tracta de crear parelles de joves i persones grans en dol a través de tauletes i amb el suport de les professionals de referència de l'entitat.

A la comarca de La Noguera, gràcies a la col·laboració amb el seu Consell Comarcal, s'amplien els espais d'atenció a Ponts i Artesa de Segre així com la freqüència de les visites: es passarà d'una a dues vegades al mes.

Es dona prioritat a les activitats i tallers a les escoles i instituts com a intervencions comunitàries dirigides a la promoció del dol saludable i cap a una pedagogia positiva de la vida i la mort. Durant el curs 2020-2021, més de 400 infants i joves han participat als tallers de dol, sis centres educatius han rebut assessorament per una situació de pèrdua i 60 professors i professores han rebut formació especialitzada en dol.

Es continuaran potenciant les sessions online per a persones amb dificultats de mobilitat o per conciliar els horaris i es seguirà posant èmfasi en la formació de professionals d'arreu de la província interessats en aprofundir en el la seva actualització de coneixements vers l'acompanyament al dol professional.