Què vol dir acompanyar?

03.08.2018

El Servei de suport al dol de Ponent és una entitat que treballa amb professionals formats en un tipus de teràpia que es coneix com integrativa, relacional i humanista. Es posa l'accent en la persona, es tenen en compte totes les dimensions de l'ésser humà (física, cognitiva, emocional, conductual, social i espiritual), s'observen els vincles i els afectes amb l'entorn... en definitiva, es posa la persona i la seva capacitat per fer el procés de dol en el centre de la teràpia. Més enllà d'això, el que fem com a persones és acompanyar d'altres persones. 

I què vol dir acompanyar una persona en dol? El Dr. Alan D. Wolfelt és un especialista en dol nord americà, educador i membre de la facultat del Departament de Família de la Facultat de Medicina de la Universitat de Colorado. Ha escrit gran quantitat de llibres i ha centrat part dels seus estudis en el suport a nens i joves. Per al Dr. Wolfet les claus per a un bon acompanyament es resumeixen en 11 punts:

1. Acompanyar es tracta d'estar present per al dolor d'una altra persona; no de fer que el seu dolor desaparegui.

2. Acompanyar es tracta d'anar al desert de l'ànima amb un altre ésser humà; no de creure que som responsables de trobar la sortida.

3. Acompanyar es tracta d'honrar l'esperit; no d'enfocar-se en l'intel·lecte.

4. Acompanyar es tracta d'escoltar amb el cor; no d'analitzar amb el cap.

5. Acompanyar és donar testimoni de les lluites d'altres; no de jutjar o dirigir aquestes lluites.

6. Acompanyar es tracta de caminar al costat; no de conduir o ser conduït.

7. Acompanyar es tracta de descobrir els dons del silenci sagrat; no vol dir omplir amb paraules cada moment.

8. Acompanyar el que pateix es tracta de quedar-se quiet i en silenci; no de voler moure frenèticament cap endavant.

9. Acompanyar es tracta de respectar el desordre i la confusió; no d'imposar ordre i lògica.

10. Acompanyar es tracta d'aprendre d'altres; no d'ensenyar-los.

11. Acompanyar es tracta de tenir una actitud de curiositat i no d'experts.

Les persones que formem part del Servei de suport al dol de Ponent estem totalment d'acord en aquests 11 punts i per això acompanyem les persones, tant al final de la vida com en el dol, seguint aquests preceptes. Esperem que tothom que hem tingut el privilegi d'acompanyar s'hagi sentit així.