Actes de l'assemblea de socis

19.02.2018

L'Assemblea General de socis és l'òrgan de govern suprem de l'associació que integrada per tots els socis adopta els acords i fixa les línies generals que ha de seguir l'associació. Cada vegada que se celebra una assemblea es redacta un acta amb un resum dels acords pressos. 

ESTRUCTURA DE L'ENTITAT