Trajectòria

2002-2018

L'associació Servei de suport al dol de Ponent comença la seva història a finals de 2002 per cobrir una necessitat amb què es trobaven moltes famílies: rebre suport emocional durant el procés de morir d'una persona estimada i posteriorment, durant l'elaboració del seu dol. La seva fundadora Anna Maria Gallardo, educadora social i terapeuta de dol es va establir a Tàrrega on va començar a atendre famílies de manera desinteressada. La nostra societat gira l'esquena a aquesta etapa de la vida i experiència tan transcendentals amb la qual cosa, sovint ens trobem davant de la mort i el dol desemparats, aïllats i sense recursos per fer-hi front. És per això que es va crear aquest espai, des de la iniciativa privada i altruista d'un petit grup de persones que per experiència i/o sensibilitat van decidir crear una associació amb l'objectiu principal d'acompanyar les famílies. Així, a l'octubre de 2003 es constitueix legalment i queda registrada al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Els inicis

Dels primers cinc fundadors, de seguida es va passar a una vintena de socis, persones compromeses i amb la convicció que no podem deixar ningú que pateixi en soledat la perduda d'un ésser estimat. La seu social s'estableix als Habitatges La Plana, un petit pis cedit per l'Ajuntament de Tàrrega per on han passat més de 1.000 persones al llarg dels anys. Mica en mica, any rere any es van anar sumant més socis, la majoria usuàries del propi servei. El boca orella i el suport dels professionals de l'àmbit de la salut i el benestar social ha fet que cada dia més famílies puguin rebre el suport que necessiten.

Per tal d'afavorir la integració, frenar l'aïllament i participar en la recerca de nous espais que afavoreixin la trobada amb un mateix l'any 2009 es va crear un grup social de persones que estaven o havien elaborat ja el seu dol i es podien ajudar les unes a les altres. Les trobades socials permeten connectar amb persones que havien viscut una experiència similar i compartir vivències des d'una vessant més lúdica. Des de l'any 2009 s'han celebrat 7 trobades anuals.

Nova delegació a Lleida

L'any 2010, degut a l'augment d'usuaris procedents de la ciutat de Lleida, el 4 d'octubre s'inaugura una delegació al carrer Blondel. Aquest salt a la capital va suposar un abans i un després de l'entitat pel creixement del nombre d'activitats, d'usuaris i la projecció que va assolir als mitjans de comunicació.

Aquell mateix any es posa també en marxa la Federació d'Entitats de la Salut de Lleida, amb seu al carrer Henri Dunant, amb la inauguració d'un espai per compartir recursos i sinèrgies. La participació en aquesta federació va suposar també un rellançament de les activitats organitzades pel Servei de suport al dol de Ponent. La relació amb la federació i la resta d'entitats que la formen és tan bona que finalment es decideix traslladar la seu de la delegació de Lleida a les pròpies instal·lacions de l'Espai Salut al carrer Henri Dunant.

2017 ha sigut l'any que el Servei de suport al dol de Ponent recupera el seu espai propi gràcies a la cessió d'un local a la Plaça del Seminari per part de la regidoria de Partipació ciutadana i el segon tinent d'alcalde Sr. Joan Gómez.   

Una dècada de Servei

L'any 2012 es celebra la primera dècada d'existència de l'entitat amb un acte conmemoratiu a Tàrrega.

Altres activitats

Tot i que des del seu inici l'associació va oferir diferents xerrades i tallers sobre el procés de dol en compliment d'un dels seus punts de la seva missió fundacional, és a partir de 2012 que aquesta voluntat pedagògica s'intensifica en tots els nivells.

Un cop consolidada l'activitat assistencial i comunitària destinada al benestar de les persones en dol, el Servei va inicia una important tasca de formació a professionals de diferents àmbits, en especial de l'àmbit educatiu i psico-social per tal que puguin atendre millor els seus usuaris i en tot cas, si es considera necessari, derivar-los a la unitat de dol del Servei. Durant diversos anys s'han organitzat jornades d'aprofundiment sobre acompanyament en el dol a la infància, sobre la prevenció al suïcidi o el dol perinatal.